Strategi – marknadsföring
Vi hjälper dig gärna!

En marknadsföringsstrategi är en bra investering för bolaget. En strategi hjälper dig att hålla en linje, god kvalitet och att fokusera på rätt saker.  Dessutom kan du mäta effekterna av ert arbete.

Vi hjälper dig där det behövs, vare sig det gäller att sätta upp och sköta dina sociala medie-konton, strategi, utbildning eller stöttning.

R

Varför behöver ditt företag en marknadsföringsstrategi?

Digital marknadsföringsstrategi är de specifika steg och åtgärder du vidtar för att nå de mål du satt. Digital marknadsföringsstrategi handlar om att skapa värde för dina kunder. Kundens köpprocess är idag betydligt längre än någonsin och för att nå din potentiella kund behöver du veta var kunden befinner sig. Varje företag är unikt, därför blir också var strategi individuell. Det är du som sätter ribban.

R

Syns man inte så finns man inte.

De flesta företag är medvetna om hur viktigt det är med digital marknadsföring, men många företag uppfattar planering och strategi kring marknadsföring som krångligt och tidskrävande. Ofta blir det  något som bortprioriteras. En strategi handlar inte enbart om att skaffa nya kunder, utan handlar även om att underhålla och behålla den nuvarande kunden.

R

Digital marknadsföring är viktigt för företag i dagens samhälle.

Utan en digital marknadsföringsstrategi saknas det en plan för hur din verksamhet ska nå sina mål. Du vet vad du vill uppnå med den digitala marknadsföringen, men du vet inte hur. Därför är det viktigt att först börja med en digital marknadsföringsstrategi.

Rådgivning och bollplank

Det finns många möjligheter inom marknadsföring idag och det kan vara svårt att veta vilka alternativ som är mest effektiva  för just din verksamhet. Vill du veta mer om hur exempelvis ditt företag kan använda sociala medier som marknadsföringskanal, eller hur man skapar en policy för sociala medier?

Många företag vill sköta merpartern av det praktiska i sociala medier själva, men samtidigt ha hjälp med rådgivning och stöttning.

Tillsammans kan vi ta fram de bästa möjligheterna för ditt företag att dra nytta av marknadsföring i de digitala kanalerna.

 

Vi kan hjälpa dig med exempelvis:

  • Löpande rådgivning, och som avlastning för ditt eget marknadsföringsgteam.
  • Personligt bollplank.
  • Tips och inspiration.

 

Ska vi jobba tillsammans?

 

12 + 14 =